Resveratrol geen bruikbare salvestrol

Toen de onderzoekers bij Natures Defence de vormen en structuren ontdekten van de moleculen die betrokken zijn bij het reddingsmechanisme samen met het CYP1B1 enzym, was resveratrol het eerste natuurlijke molecuul waarvan zij constateerden dat deze aan de criteria voldeed. Het is zelfs zo dat het eerste artikel van Burke en Potter dat verscheen in het Britse Journal of Cancer resveratrol gebruikte om het principe aan te tonen. Hun verdere onderzoek toonde echter aan dat de werkzaamheid van die molecuul in grote mate wordt beperkt door de specifieke dosering die gehanteerd dient te worden. Op basis daarvan verwierpen zij resveratrol als een potentieel bruikbare salvestrol. Daarnaast is resveratrol een zeer instabiel molecuul dat continu verandert in een andere isomeer waardoor het ongeschikt is voor interactie met een veeleisend enzym zoals CYP1B1 dat slechts met specifieke substraten reageert.

De onderzoekers hebben aangetoond dat het raam van therapeutische dosering de potentie van de stof resveratrol beperkt op het gebied van interactie met het CYP1B1 enzym. Boven een bepaalde , concentratie lijkt een negatieve feedback reactie plaats te vinden die voorkomt dat het enzym reageert met resveratrol als substraat waardoor het molecuul inactief wordt.

Sinds de eerste publicatie hebben de onderzoekers van Natures Defence andere salvestrolen geïdentificeerd die een significant grotere selectiviteit hebben voor het CYP1B1 enzym waardoor het therapeutische effect in de cel aanzienlijk groter is. Ook werd er bij deze nieuwe salvestrolen geen negatieve feedback reactie geconstateerd. Deze moleculen zijn de belangrijkste stoffen die nu onderzocht worden door de onderzoekers en zij vormen de basis voor de voedingssupplementen die tot op heden ontwikkeld zijn. Resveratrol is om bovenstaande redenen nooit gebruikt door Natures Defence in de formuleringen die op de markt zijn gebracht.

Overgenomen van de website van Orthokennis.